OGŁOSZENIE

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii
Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek
działające w imieniu URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
niniejszym zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na SPOTKANIE INFORMACYJNE w sprawie planowanej inwestycji pn.:
"ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 984 LISIA GÓRA – RADOMYŚL WIELKI – MIELEC"
ETAP IV - BUDOWA NOWEGO ODCNIKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 984 DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ
NR 985 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU NA RZECE WISŁOCE
Spotkanie informacyjne zostanie przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją. Projektanci i przedstawiciele Zamawiającego spotkają się zainteresowanymi osobami w dniu 17.09.2014r. (środa) w godz. 15:30÷18:30 w siedzibie Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu
przy al. Niepodległości 7 w sali konferencyjnej nr 1.
Głównym celem spotkania jest poinformowanie społeczności lokalnej o wstępnych propozycjach rozwiązań projektowych planowanej inwestycji wraz z ich prezentacją oraz stworzenie zainteresowanym osobom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do prac projektowych.

powrót...
Informacja wytworzona przez Mirosław Serafin dnia 05.09.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 05.09.2014. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 665, Wersja 1
Początek strony