Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Mielec ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 27.10.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 27.10.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 26, Wersja 1
Początek strony